נשים יולדות מציאות | נטלי לורן כהן

כניסה למערכת הניהול

Quote

אדם אמיץ אינו זה שאינו מפחד כלל, אלא זה ששולט בפחד

~ מארק טווין ~
Next