נשים יולדות מציאות | נטלי לורן כהן

כניסה למערכת הניהול

Quote

כשהאמון נעדר, הפרח היפה ביותר בזר האהבה חסר

~ יוהן וולפגנג פון גתה ~
Next